โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

เริ่มก้าวแรกอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ

ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้เข้ารับการศึกษา ปีละกว่า 600 คน

อุดมการณ์แน่วแน่
พัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ได้พัฒนาบุคลากรมาแล้วมากกว่า 4000 คน

เปิดโอกาส สร้างอนาคต
เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

ฝึกประสบการณ์ในการทํางาน เพือ่นำไปใช้ต่อยอดอนาคต สู่ความสำเร็จต่อไป

สร้างเครือข่ายทางสังคม
แลกเปลี่ยนมิตรภาพต่างแดน

ได้เครือข่ายทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เครือข่ายทางสังคม

365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

โครงการ ATP (Assawalert Training Program) เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ รวมถึงการชี้แนะ แนวทางในการเตรียมความพร้อม สำหรับการไปฝึกงานในอาชีพต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนจาก สถาบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย (AJLS) เพื่อเน้นการฝึกฝนพัฒนาในด้าน

พัฒนาความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น
พัฒนาแนวความคิดในการทำงานและการดำรงชีพโดยการฝึกฝนวินัยการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย (AJLS)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เรามีประสบการณ์กว่า 18 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์ การจัดตั้งโรงเรียน เพื่อดำเนินการสอน และฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษ เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น โดยโครงการ ATP

อ่านต่อ...

" ไม่มีทุนก็ไปได้ "


กองทุน ATP เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

เป็นกองทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถรองรับและสนับสนุนให้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการเรียนได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่สอบเข้าโครงการได้แล้ว สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ทันที

แกลลอรี่

บรรยากาศในห้องเรียน

ห้องเรียน การเรียนภายในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนของเด็กนักเรียน ATP ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุกสนาน เพลิดเพลินกับ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเป็นกันเอง

บรรยากาศการออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆได้ทำร่วมกัน โดยจะมีการยืดเส้น กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกาย รวมถึงคาร์ดิโอ เพื่อให้น้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรง

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บรรยากาศการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านอุตสาหกรรม

คุณครู

ครู TAKUYA SHIMADA

หัวหน้าครู ฝ่านพัฒนาครู หลักสูตร และการสอน

365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

ครู บุญชัย รังสรรค์ภัทร

หัวหน้าแผนกปกครอง และพัฒนานักเรียน

การถามอายขั่วครู่ การไม่ถามอายชั่วชีวิต เป็นคำสอนให้เปิดใจให้บริสุทธิ์ในการเรียน สนใจใฝ่ถามในสิ่งที่ไม่รู้โดยไม่ต้องกลัวอับอาย หรือแสร้งทำเป็นรู้

ครู KOSUGI REIKO

ครูสอนภาษา และวัฒธรรม

ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ

ครู นราทิพย์ เทอุไร

ครูสอนภาษา และวัฒธรรม

มาทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่ากันเถอะ

มีประสบการณ์ 18 ปี

ส่งนักเรียนไปญี่ปุ่นแล้วกว่า


0

คน

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน


0

คน

ครูผู้สอนมากด้วยประสบการณ์กว่า

0

คน

ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า

0

วิทยาลัย

สนใจเข้าร่วมโครงการ

ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

รายละเอียดในการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1

เพศชาย– หญิง อายุ 19 –28 ปี

1

วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

1

ส่วนสูงชาย 165 ซม. หญิง 153 ซม. ขึ้นไป

1

ไม่อ้วน หรือผอมจนเกินไป

1

ไม่มีรอยสัก ตาไม่บอดสี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1

ใบสมัครเข้าโครงการ ATP

1

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

1

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1

วุฒิการศึกษาม.3 จนถึงปัจจุบัน

1

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ข่าวสาร

2019-08-27

บรรยากาศวันบิน

อีก 1 ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของน้องๆ ATP จากเด็กนักเรียนในโครงการ สู่ผู้ฝึกงานที่ญี่ปุ่น โครงการกับ ATP ณ กรุงโตเกียว เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและสุขภาพที่ดี - ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) ดำเนินการสอน และฝึกอบรม โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และเป็นกันเอง ในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบวินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น

2019-08-24

ิวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโครงการและนักเรียน ATP

บรรยากาศ วิทยาลัยมาเยี่ยมชมโครงการและนักเรียน ATP

2019-08-15

ATP Football at TOKYO

การแข่งขัน ฟุตบอลสานสัมพันธ์ ของคนไทยใน ญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการกับ ATP ณ กรุงโตเกียว เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและสุขภาพที่ดี ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) ดำเนินการสอน และฝึกอบรม โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และเป็นกันเอง ในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบวินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น