โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ATP คืออะไร?

1

พัฒนาสักยภาพ

พัฒนาความคิด

2

มีระเบียบวินัยที่ดี

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

3

เพื่อความสำเร็จ

ที่ยั่งยืน

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน "AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย)"

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย สอนภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝน พัฒนาทักษะ และสามารถชำระค่าเรียนทีหลัง โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานและเป็นกันเอง ด้วยหลักสูตรและเทคนิคจากเรา ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาในการเรียนและได้ผลเร็วขึ้น ดำเนินการสอน และฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ฝึกอบรมในด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบ วินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1

ภาษา

ความรู้จากการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนที่ได้รับจากการฝึกงาน

1

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศณียบัตร - ใบประกาศจบโครงการ และ ใบผ่านงานจากประเทศญี่ปุ่น

1

มีรายได้มั่นคง

เก็บเกี่ยวรายได้ที่สูงกว่า ระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นทุนต่อยอดในอนาคตเมื่อกลับมาที่ประเทศไทย

1

คุณภาพชีวิตดีขึ้น-โอกาสต่อยอดอนาคต

เมื่อครบกำหนดกลับประเทศ สามารถต่อยอดวิชาชีพได้ด้วยการผลักดัน และสนับสนุนจากโครงการ ATP

1

มีงานรองรับ100%

มีงานรองรับ 100% ไม่ต้องกลัวจะไม่ได้งาน เรามีการคัดเลือกอยู่ตลอด

1

เปิดประสบการณ์ต่างแดน

ได้รับเครือข่ายทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน

จุดเด่นของ ATP

เรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และเข้าใจระเบียบวินัย วัฒนธรรมจนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ในการทำงานได้ด้วยตนเองที่ประเทศญี่ปุ่น
เรามุ่งเน้นพัฒนาแนวความคิดหลักวิธีคิดให้บุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอในด้านศักยภาพควบคู่กับคุณธรรม
การอยู่หอพัก เพื่อปรับตัวอยู่กับผู้อื่น เรียนรู้การพึ่งพากันและกัน เตรียมความพร้อมสภาพจิตใจเมื่อต้องอยู่ไกลบ้าน
เราให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างน้อย 6 หลักสูตรขึ้นไปโดย ATP มีกองทุนสนับสนุนให้ก่อน
เรามีครูประจำที่ประเทศญี่ปุ่นคอยดูแลตลอด 3 ปี
เราเดินทางไปเยี่ยมและนิเทศผู้ฝึกงานพร้อมดูแลตลอด 3 ปี
เราแนะนำงานบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นให้ในตำแหน่งหน้าที่ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในประเทศไทย และแนะแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวเมื่อกลับไทย