โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

แกลลอรี่

บรรยากาศในห้องเรียน

ห้องเรียน การเรียนภายในห้องเรียน

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

บรรยากาศช่วงพักกลางวัน

บรรยากาศช่วงพักกลางวัน

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

บรรยากาศการออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

บรรยากาศการทำกิจกรรม

รับน้อง กีฬาสี

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน