โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

แกลลอรี่

บรรยากาศในห้องเรียน

ห้องเรียน การเรียนภายในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนของเด็กนักเรียน ATP ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุกสนาน เพลิดเพลินกับ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเป็นกันเอง

บรรยากาศการออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆได้ทำร่วมกัน โดยจะมีการยืดเส้น กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกาย รวมถึงคาร์ดิโอ เพื่อให้น้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรง

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บรรยากาศการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านอุตสาหกรรม

บรรยากาศการทำกิจกรรม

รับน้อง กีฬาสี

บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

รับมอบเสื้อสามารถ

รับมอบเสื้อสามารถ

พิธีการรับมอบเสื้อสามารถของโครงการ ATP สำหรับน้องๆทุกคนที่จบหลักสูตร AJLS

ปัจฉิมนิเทศ และลาบิน

ปัจฉิมนิเทศ และลาบิน

การแนะนำ และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

ลงนาม MOU

พิธีลงนาม MOU

บรรยากาศการลงนามMOU โดยโครงการATP ได้ร่วมมือ กับวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย