โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ข่าวสาร

2019-05-25

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการ ATP กับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) ดำเนินการสอน และฝึกอบรม โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และเป็นกันเอง ในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบวินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 02-7305622 – 26 โทรศัพท์มือถือ: 081-9125307, 089-922-9626 Email: japan.atp@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2S1PIm6 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

2019-05-25

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

พิธีมอบทุนการศึกษา "ส่งน้องเรียน" ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา มูลค่า 160,000 บาท และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีก 10 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษากว่า 180,000 บาท ATP ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 120 วิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ให้ได้มีโอกาสก้าวไกลสู่การฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

2019-05-17

ปัจฉิมนิเทศ และลาบิน 出国前説明会 17052019

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) ดำเนินการสอน และฝึกอบรม โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และเป็นกันเอง ในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบวินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 02-7305622 – 26 โทรศัพท์มือถือ: 081-9125307, 089-922-9626 Email: japan.atp@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2S1PIm6 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

2019-05-15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม x ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ เรียนต่อปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างการฝึกงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรของสถาบัน AJLS???????? (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย) ดำเนินการสอน และฝึกอบรม โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และเป็นกันเอง ในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบวินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งพัฒนาชีวิตได้เร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 02-7305622 – 26 โทรศัพท์มือถือ: 081-9125307, 089-922-9626 Email: japan.atp@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2S1PIm6 ???? 365 days เราจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน ????